Om RestEasy

Om RestEasy
Kramper, domningar och krypningar kan nu lindras och motverkas genom en nyutvecklad medicinteknisk strumpa - RestEasy


Lindrar kramp, kryp och pirr i ben och fötter
Läkemedelsfritt alternativ utan biverkningar
Kan användas av gravida med restless legs
Svala och bekväma att sova med

RestEasy beställs via Prokalma OnlineShop där du på ett säkert sätt kan genomföra din beställning.


Frågor och svar om restless legs syndrom

Frågor och Svar
Hur fungerar RestEasy?
Hur motverkar jag kramp i benen?
När ska jag använda RestEasy?
Kan jag använda RestEasy hela natten?


Restless legs syndrom fakta

Fakta om Restless legs syndrom
Restless legs syndrom ökar dödligheten
30% av alla gravida har besvär av restless legs
10% av befolkningen lider av restless legs

Vad är Restless legs syndrom?
Kort sagt betyder restless legs obehag i benen eller rastlösa ben syndromet. Men en mer nyanserad bild av restless legs beskrivs med kramp, sendrag, myrkrypningar, pirrningar, sockerdricka, sveda, elektriska stötar, motorisk rastlöshet och behov av att ha benen i rörelse. Alla dessa besvär framkallas eller förvärras av vila, framför allt under kvällstid och vid sänggående.

Kort om Restless legs syndrom
Restless legs syndrom är en diagnos som ställs av läkare inom sjukvården. Det är ett tillstånd som får stora konsekvenser för den drabbade i form av sömnlöshet, sömnstörningar och med dessa flera allvarliga följdsjukdomar som ökad dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Depression, minnessvårigheter, självmordstankar och sjukskrivningsprocesser1 Patienter med restless legs söker ofta sjukvården för sina sömnproblem, insomningssvårigheter och dagtrötthet. Den läkemedelsrekommendation läkemedelsverket2 ger innefattar bla opioider, bensodiazepiner, antiepileptika och dopaminerga läkemedel. Flera av dessa läkemedel är starkt beroendeframkallande och sederande med uttalade risker för tillvänjning, läkemedelsberoende och ökad risk för falltrauma. Behovet av ett läkemedelsfritt alternativ till att lindra och motverka restless legs är stort.

Restless legs syndrom är ett tillstånd som ca 10% av Sveriges befolkning någon gång lider av. Besväras man av dessa symtom är det viktigt att uppsöka sin ordinarie läkare för en klinisk undersökning och provtagning för att utesluta andra orsaker till besvären. Blodprover som bör tas är följande; Järnstatus (Ferritin, Fe), B12, folsyra, Mg, kreatinin, glukos.

Diagnoskriterier Restless legs syndrom
Obehagliga förnimmelser i underbenen vilka förvärras under vila och nattetid. Besvären lindras delvis av rörelse, tryck och svalka.

Prevalens
Debutålder 30-45 år. Ca 10% av den vuxna befolkningen lider av restless legs syndrom och prevalensen ökar med stigande ålder och når nära 30% i åldergruppen över 60år.
30% av alla gravida lider av restless legs.

Orsaker till Restless legs syndrom
Kunskapsläget om restless legs syndrom är idag begränsat. Vetenskapliga studier visar på en ärftlighet hos ca 50% av de drabbade. Hos dessa finner man inga signifikanta bristtillstånd som kan förklara besvären. Sekundär restless legs syndrom, vilket innebär restless legs orsakad av graviditet, läkemedel, sjukdom eller bristtillstånd finns bättre dokumenterat. Följande kan trigga eller förvärra restless legs:
Läkemedel: Antidepressiva läkemedel såsom SSRI, SNRI etc. Antiepileptika. Bristtillstånd: Järn, B12, folat.
Sjukdom: Njurfunktionsnedsättning, Neurologiska sjukdomar. Rökning, Koffein och Alkohol.

Viktigt att tänka på
Det är viktigt att utesluta andra allvarliga orsaker till besvären såsom försämrat blodflöde, cirkulatorisk insufficiens och neurologiska skador, diskbråck, spinalstenos, artros etc. Har du frågor om RestEasy och kontraindikationer, tveka inte att ta kontakt med Prokalma Kundtjänst.
Graviditet och Restless legs syndrom
Restless Legs är mycket vanligt hos gravida kvinnor, ca 30% drabbas någon gång under graviditeten. Drabbas man av besvären kommer dessa sannolikt att öka under graviditeten för att ofta försvinna efter förlossningen. Erfarenheten talar för en ökad risk att åter drabbas av restless legs vid nästkommande graviditet, även om det inte är helt klarlagt.

Motverka Restless legs syndrom

Innan man påbörjar medicinsk behandling bör man pröva andra sätt att lindra och motverka sina Restless legsbesvär. Läkemedelsverkets läkemedelsfria rekommendationer3 innefattar både massage, avkylning av benen och att man undviker alkohol, kaffe och rökning innan sänggående. Prokalma rekommenderar RestEasy medicintekniska strumpor vid Restless legsbesvär eftersom det kombinerar de faktorer som erfarenhetsmässigt lindrar Restless legs syndrom; (massage/tryck, svalka4.) RestEasy medicintekniska strumpor är ej botande och skall ej användas av personer med nedsatt blodflöde i benen, eksem, bensår eller vid immobilisering. Man skall alltid följa sin läkares ordination och påtala för sin läkare att man använder sig av RestEasy medicintekniska strumpor.

Sömn och Restless legs syndrom
Obehaget från benen vid restless legs kan vara som värst under vila och inför natten. Det är vanligt med insomningssvårigheter, tidiga uppvaknanden och dagtrötthet. Sömnbrist är en känd riskfaktor för flera allvarliga följdsjukdomar som ökad dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar. Depression, minnessvårigheter, självmordstankar och sjukskrivningsprocesser5
Det är viktigt att försöka lindra och motverka sömnstörningar tidigt och utesluta sömnstörande faktorer. Det är alltid bra att pröva läkemedelsfria alternativ innan man påbörjar medicinsk behandling för sina sömnstörningar.

Allmänna sömnhygieniska råd6
Undvika alkohol, kaffe och rökning.
Inga fysiska aktiviteter kvällstid.

Fortsatt utveckling av RestEasy
Prokalma har utvecklat RestEasy under flera år och är fortsatt intresserade av att veta mer era erfarenheter av RestEasy medicintekniska strumpor. Har ni frågor eller synpunkter på RestEasy, tveka inte att höra av er.
Mejl: info@prokalma.se Telefon: 08-30 88 38

Prokalma har egna läkare som gärna ger råd och svarar på frågor om Restless legs syndrom.
Mejl: lakare@prokalma.se

Källor
1. Läkemedelsverket. "Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom" pdf 2009 Länk
2. Läkemedelsverket. "Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom" pdf 2009 Länk
3. Läkemedelverket. "Behandlingsrekommendationer" pdf 2010 Länk
4. Läkemedelverket. "Behandlingsrekommendationer" pdf 2010 Länk
5. Läkemedelsverket. "Läkemedelsbehandling av restless legs syndrom" pdf 2009 Länk
6. Sömnsvårigheter: Läkemedelsboken 2009-2010, Apoteket AB, ISBN 91-85574-59-7,
Sömnstörningar sida 909- (2009)
Hem  I  Restless legs fakta  I  Om RestEasy  I  Frågor & Svar Våra kunder  I  Om Prokalma
Frakt- och betalningsvillkor Sajtkarta  I  Feedback  I  Kontakt


© 2010-2011 Prokalma. All rights reserved